SMS Home

Welkom bij Stichting Motard Stein (SMS)

Stichting Motard Stein is actief ter bevordering van de veiligheid van deelnemers/begeleiders van een activiteit, het publiek, de doorstroom van reguliere weggebruikers en de openbare orde. Sinds 2012 hebben onze Vrijwilligers/MotorVerkeersRegelaars (MVR) vrijwel allemaal de opleiding landelijk gecertificeerd beroeps-verkeersregelaar gevolgd.

 

Contactgegevens

E: secretariaat@stichtingmotardstein.nl
E: stichtingmotardstein@gmail.com
T: 06 – 28 24 67 15  of  06 – 86 68 44 49

Postadres

Stichting Motard Stein
Koningstraat 77
6121 HS Born

Stein, een wieler- en Triathlon dorp bij uitstek, kent sinds jaar en dag een aantal enthousiaste motorrijders in de omgeving die hun passie voor de (wieler-)sport combineren met hun hobby.

Door diverse verenigingen en organisaties wordt regelmatig en in groeiende mate vanuit geheel Nederland en België een beroep deze vrijwilligers gedaan om wieler en-, andere (sport-)activiteiten en events te beveiligen. Door o.a. de veranderde wetgeving voor verkeersregelaars is in 2001 het initiatief genomen onze diensten als stichting aan te bieden onder de naam:

STICHTING MOTARD STEIN   (SMS)

U wilt professioneel uitgevoerde beveiliging en begeleiding?

Wij leveren verkeersregelaars/beveiliging en motards. Onze kracht ligt in de combinatie ‘professionaliteit, ervaring en motor’. Dit levert een groot voordeel op, vooral bij ‘bewegende’, ‘dynamische’ activiteiten. Voor het afzetten van een parcours of routes over grote afstanden, kunnen de SMS-Vrijwilligers met hun motor daar zijn waar een beveiliging, blokkade, assistentie of afzetting noodzakelijk en/of wenselijk is.

Stichting Motard Stein is geografisch breed inzetbaar waar organisaties behoefte hebben aan de inzet van MotorVerkeersRegelaars (MVR) tijdens hun evenementen:

  • Het bevorderen van de (verkeers)veiligheid bij (sport-)evenementen voor deelnemers, begeleiders, publiek, overige weggebruikers en de openbare orde.
  • De beveiliging van activiteiten en evenementen conform de aan de tak van sport/recreatie verbonden richtlijnen door deskundige en ervaren begeleiders.
  • Dienstverlenende activiteiten aan duo passagier, cameraman, fotograaf of arts.
  • Een 45-tal ervaren, gecertificeerde,  MotorVerkeersRegelaars (MVR).
  • Motards met een KNWU/UCI Volgers-/Motorbegeleider-licentie.
  • Een pakket op maat voor beveiliging van evenementen, inclusief verzekeringen voor de motards.
  • Adviezen in routekeuze voor evenementen (in Limburg, Brabant, Zeeland, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en grensgebied B/D).

Events & Activiteiten

Bij het organiseren van een (wieler)wedstrijd of ander evenement op de openbare weg, is beveiliging en wegafzetting noodzakelijk om de veiligheid van de deelnemers, publiek en overige weggebruikers optimaal te kunnen garanderen.

Wielerwedstrijden en loopevenementen worden vaak door politie begeleid, maar door reorganisaties en inkrimping van budget kan deze taak niet meer uitsluitend door hen worden uitgevoerd. Hier komen organisaties als Stichting Motard Stein om de hoek kijken.

Onze MotorVerkeersRegelaars (MVR) verzorgen, onder begeleiding van een verantwoordelijke politiefunctionaris, de noodzakelijke werkzaamheden voor beveiliging en verkeersregeling. Hiertoe zijn onze motards (o.a. door de politie) opgeleid, beroeps-gecertificeerd en hebben de KNWU-Licentie ‘Motorbegeleider’. De meeste van onze vrijwilligers hebben daarnaast een Volgers-licentie van de KNWU/UCI.

Voor meer info over het beveiligen en organiseren van uw activiteit, kunt u telefonisch contact opnemen of het aanvraagformulier invullen en verzenden (zie ook menu ‘contact’).

E: secretariaat@stichtingmotardstein.nl
E: stichtingmotardstein@gmail.com
T: 06 – 28 24 67 15  of  06 – 86 68 44 49