Opleiding en Training MotorVerkeersRegelaars (MVR)

In februari 2019 gaan de voorbereiding voor dit seizoen binnen SMS verder met Theoretische en Praktische training voor het beveiligen van Toertochten en Wielerwedstrijden. Alle MVR’s zetten de puntjes nog eens op de bekende ‘i’ om ook in 2019 weer voor een veilige omgeving te kunnen zorgen voor deelnemers, begeleiders, organisatoren, publiek en het reguliere verkeer.

In de eerste week van februari staat, naast certificering van 8 nieuwe SMS’ers tot beroepsmatig verkeersregelaar, het beveiligen van de toertochten op het programma. De wielerwedstrijden worden in afzonderlijke bijeenkomsten en i.s.m. de politie, steeds tot in detail voorbereid.

Tijdens de Warming-Up-dagen (zaterdag 16 maart en zaterdag 30 maart) wordt de theorie op een afgesloten terrein en op de openbare weg in de praktijk gebracht. Tijdens deze dagen verwachten we diverse landelijke organisaties te mogen verwelkomen: KNWU, SVNL en KNMV.

06 - 21 59 09 34

Geplaatst in